Verschil zwangerschap en kindje verwachten

Als de menstruatie na terugplaatsing van het embryo uitblijft en als de zwangerschapstest positief is, dan is er sprake van een zwangerschap. Pas na drie maanden en indien met echo hartactie bij het embryo is gezien, wordt gesproken over een doorgaande zwangerschap en kan een paar zeggen echt in verwachting te zijn van een kindje. De kans op een miskraam bij vrouwen van rond de 35 jaar die een IVF-behandeling hebben ondergaan, is ongeveer 20 tot 25%. Dit lijkt een hoog percentage, maar het is ongeveer even hoog als bij spontaan ontstane zwangerschappen. Bij vrouwen die IVF hebben toegepast wordt meestal eerder dan in de reguliere situatie een zwangerschap vastgesteld, waardoor ook een eventuele miskraam vaker in beeld komt.