Periode na de terugplaatsing

De periode na de terugplaatsing is een spannende tijd die over het algemeen wordt ervaren als de meest stressvolle periode van de hele IVF-behandeling. Er is onzekerheid of de behandeling goed gelukt is en een zwangerschap is vaak dichterbij dan dat het ooit geweest is. Bij een goede afloop betekent dit grote vreugde, maar als zwanger worden alsnog niet lukt of als de zwangerschap niet doorzet, betekent het vaak een grote teleurstelling en veel verdriet. De uiteindelijke kans op een goede zwangerschap en de geboorte van een kind na in vitro fertilisatie is gemiddeld 20 tot 25 %. Het is belangrijk dat een paar zich dit realiseert voordat er wordt begonnen met de IVF-behandeling.