Behandelschema IVF

Hoewel er voor elk paar een specifiek behandelschema wordt opgesteld, is de behandeling in grote lijnen voor alle paren gelijk. In het kort is het behandelschema als volgt:

  • gesprek en vooronderzoeken
  • toedienen van de hormooninjecties (follikelstimulatie)
  • echoscopisch onderzoek (vaginaal, met een lege blaas) en zo nodig bloedafname en bloedonderzoek
  • eicelpunctie
  • terugplaatsing (embryotransfer)
  • de periode na de terugplaatsing (duur circa 2 weken)
  • resultaat van de behandeling  (2 weken na terugplaatsing)