IVF behandeling

IVF staat voor In Vitro Fertilisatie. Letterlijk betekent in vitro fertilisatie: ‘in glas bevruchting’. Bij de term IVF (of IVF behandeling) weten de meeste mensen inmiddels dat dit te maken heeft met het bevruchten van een eitje buiten de baarmoeder. In Nederland wordt nog vaak gesproken over reageerbuisbevruchting als het gaat om IVF: de bevruchting van een eicel(len) in een reageerbuis van glas.

IVF behandeling in een fertiliteitskliniek

Als mensen tot kinderen besluiten en ze hebben regelmatig onbeschermd seksueel contact, waarbij de vrouw een regelmatige cyclus van ongeveer 28 dagen heeft, dan is de kans op zwangerschap binnen 1 jaar ongeveer 90% procent. Bij wie het binnen enkele jaren niet lukt om spontaan zwanger te worden, kan met hulp van de huisarts en fertiliteitsspecialist naar oorzaken zoeken en zo nodig worden behandeld (onder andere met IVF). Eén van de ingrijpende behandelmogelijkheden is een IVF behandeling. Dit wordt uitgevoerd door een fertiliteitskliniek.

Heeft u een specifieke vraag naar aanleiding van de informatie op deze site, of een vraag die betrekking heeft op uw situatie, schroom niet contact met ons op te nemen.

al meer dan 5 miljoen IVF-Baby’s

In 1978 vonden de eerste IVF-behandelingen plaats. Naar schatting zijn er sindsdien zo’n vijf miljoen baby’s met behulp van IVF geboren. Meer informatie over de IVF behandeling is te vinden op deze website.

Wat is een IVF behandeling?

IVF is een vruchtbaarheidsbehandeling. Eenvoudig gezegd is het een manier voor vrouwen om zwanger te raken, zonder dat de eicel in het lichaam van de vrouw bevrucht hoeft te worden. Bij in-vitrofertilisatie worden namelijk een of meerdere eicellen uit de eierstokken gehaald en buiten het lichaam, in een laboratorium van een ivf-centrum of fertiliteitskliniek, samengebracht met zaadcellen. Op deze manier wordt geprobeerd om bevruchting te laten plaatsvinden. Als een bevruchting is vastgesteld en de eerste celdelingen hebben plaatsgevonden, wordt het embryo teruggeplaatst in de baarmoeder. Na terugplaatsing en bij een succesvolle innesteling, verloopt de ontwikkeling van een embryo in de baarmoeder op een normale manier.